GENEZA POWSTANIA WIETNAMSKICH SZTUK WALKI
Etap I – tworzenie technik (2879 – 111r. p. n.e.)

Przedmioty znalezione w Dong Son i Chapa oraz rysunki odkryte na ścianach w jaskiniach północnego Wietnamu są pierwszym ……….

Viet Tai Chi

gimnastyka ciała i umysłu
ćwiczenie koncentracji i koordynacji ruchowej
doskonałe uzupełnienie innych dyscyplin sportowych ……….