Strona główna


Szkoła z tradycjami – Rok założenia 1979
Mistrz Độc Lập Long Ryszard Gibczyński
Włocławek

Oficjalny przedstawiciel : Viet Vo Dao DLĐ, International Viet Vo Dao, Kem Vo Combat,
Kempo Tai Jutsu i Viet Tai Chi

  • 5 Dang Viet Vo Dao DLĐ
  • 4 Dang Viet Vo Dao Vo Viet
  • 2 Dang Vovinam Viet Vo Dao
  • 7 Dan Kempo Tai Jutsu
  • 4 Dan World Ju – Jitsu Federation
  • 8 Dan – International Kem Vo Combat
  • Chair of Chi Bong – Szef Szkoły Kija na Polskę i Europę Północną
  • Współtwórca systemu Kem Vo Combat  ( system dla służb mundurowych )
  • Konsultant d/s Walki Wręcz i Samoobrony – Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych

www.viettaichi.q4.pl

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA