Historia Vovinam Viet Vo Dao

I Okres - Tworzenia i rozwoju (1938 - 1946)

 1. Utworzenie w tajemnicy podstaw nowoczesnego ruchu o nazwie Vo Vietnam (1938).
 2. 1939 - pierwszy publiczny pokaz szkoły.
 3. 1940 - utworzenie pierwszej grupy ćwiczących w Wyższej Szkole Pedagogicznej.
 4. 1940 - zorganizowanie przez Mistrza Nguyen Loc specjalnego pokazu w Wyższej szkole Pedagogicznej.
 5. Twórca VVN VVD mistrz Nguyen Loc zachęca poprzez swój ruch do wystąpień przeciwko kolonialnym francuskim prawom studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej.
 6. Organizuje ochronę w postaci militarnych grup przeciwko grupom przestępczym, które w tym czasie grasowały w Hanoi i jego przedmieściach.
 7. Organizacja Mistrza Nguyen Loc organizuje pomoc dla milionów Wietnamczyków w czasie wielkiego głodu w 1945 roku.
 8. Zorganizowanie obchodów ku czci Króla Hunga i sióstr Trung (narodowych bohaterów wietnamskich).
 9. Postawienie pomnika upamiętniającego francuską kolonizację.
 10. Otwarcie dwóch klubów Vo Si Cam Tu - "Rycerze Śmierci" oraz Anh Hung Ngay Mai - "Bohaterowie jutra".
 11. Wyznaczenie instruktorów do rozwoju VVN VVD i narodowych prądów wyzwoleńczych.

II Okres - okres podziału (1946 - 1948)

 1. Uczniowie VVN VVD przystępują do walki z Francuzami.
 2. Walczący uczniowie VVN VVD podzielili się na dwie grupy, jedna z Nguyen My działała na wybrzeżu a druga z Mistrzem Nguyen Loc walczyła w rejonie górskim.
 3. Mistrz dotarł do rodzinnej miejscowości Huu Bang, gdzie zorganizował kursy Vovinam dla młodzieży i wyznaczył instruktorów do szkolenia walki wręcz w Szkole wojskowej w miejscowościach Che Luu, Am Thuong, Thanh Huong, Dan Ha, Dan Phu.
 4. W końcu przybył do Phat Diem gdzie wyznaczył następną kadrę instruktorów do szkolenia policji w Jesuit Militarias of Commander Tran.

III Okres - okres wzmocnienia (1948 - 1975)

 1. Pod koniec 1948 Mistrz Nguyen Loc powrócił do Hanoi, gdzie nauczał oficerów policji i oficjalnie otworzył szkołę Vovinam.
 2. W 1951 w porozumieniu z innymi mistrzami założona została Wietnamska Federacja Sztuk walki.
 3. W 1954 Mistrz wraz z rodziną i grupą przyjaciół emigruje do południowego Wietnamu. Otworzył szkołę VVN VVD w Sajgonie przy ul. Thu Khao Huan i wyznaczył instruktorów do szkolenia w Narodowej Akademii Policyjnej w Sajgonie oraz w Korpusie Inżynieryjnym.
 4. Wielki Mistrz Nguyen Loc umiera w Sajgonie 04.04.1960 roku. Przed śmiercią mianował tytułem wielkiego mistrza swojego ucznia Le Sang oraz przekazał mu szkołę VVN VVD.
 5. 11-11-1960 nastąpił pucz generała Ngo, który osłabił ruch Vovinam. Mimo represji mistrz Le Sang potajemnie otwiera nowe kluby w Thanh Long, Ho Vu i Saint Thomas.
 6. W 1966 r upadł rząd generała Ngo i szkoła Vovinam mogła wznowić oficjalną działalność.
 7. Powstaje pierwsze Centrum treningowe Vovinam VVD przy 61 Eternal Street w centrum Sajgonu.
 8. W 1966 w wielu szkołach VVN VVD staje się oficjalnym programem nauczania w ramach lekcji wychowania fizycznego. Nauka obejmuje wiele tysięcy uczniów.
 9. Podobnie jak w szkolnictwie również Policja w całym południowym Wietnamie jest objęta programem VVN VVD.
 10. W 1968 następnym etapem jest objęcie szkoleniem walki wręcz w oparciu o program VVN VVD wielu szkół wojskowych jak i samych jednostek wojskowych.
 11. Przed wydarzeniami Tet Mau Than w 1968 roku Szef komisji szkolenia założył przy ulicy 30 Tran Hoang Quan Street w Sajgonie centrum dwóch federacji - Viet Vo Dao Association i Viet Vo Dao Youth Association. Wielki Mistrz Le Sang wyznaczył na szefa Viet Vo Dao Youth Association mistrza Tran Huy Phong.
 12. 1972 - 1974 - poprzez swoją działalność mistrz Phan Hoang stworzył podwaliny pod organizację międzynarodową Viet Vo Dao. Uzyskał oficjalnie zgodę patriarchy Le Sang na używanie nazwy Viet Vo Dao dla ruchu międzynarodowego wietnamskich sztuk walki oraz pomoc szkoleniowców z Federacji VVD. Mistrz Phan Hoang oparł filozofię ruchu International VVD na programie szkoleniowym i ideologicznym szkoły Vovinam VVD ( więcej na ten temat piszę w rozdziale dotyczącym historii IVVD ).
 13. W lipcu 1974 Wielki Mistrz wyznaczył mistrza Tran Huy Phong. na szefa komisji szkolenia a mistrza Nguyen Van Thong na szefa Viet Vo Dao Youth Association.
 14. W kwietniu 1975 roku Południowy Wietnam stracił niepodległość na rzecz Komunistycznego Wietnamu. Zostały wprowadzone prawa Wietnamu Północnego. Wietnam stał się jednym krajem, niestety pod komunistycznymi rządami.
 15. 27 Maja 1975 Wielki Mistrz Le Sang i mistrz Tran Huy Phong zostają aresztowani. VVN VVD podupada i jest zakazany w wielu klubach. Wielu mistrzów ucieka z Wietnamu do Europy, Ameryki i Australii. W tym okresie wielu z nich zasiliło International VVD, gdzie ćwiczą i nauczają VVD w różnych krajach świata do dziś pod kierownictwem mistrza Phan Hoang.

III Okres - okres wzmocnienia (1948 - 1975)

 1. W maju 1975 r mistrz Le Sang, przed swoim aresztowaniem wyznaczył mistrzów, których zadaniem był rozwój VVN VVD poza granicami Wietnamu. Ich działalność miała polegać na propagowaniu szkoły i jej idei na całym świecie.
 2. W połowie 1980 roku opuścił więzienie mistrz Tran Huy Phong.
 3. W 1988 upuścił więzienie mistrz Le Sang, Przewodzi on ruchem VVN VVD do dzisiaj. Należy w tym miejscu wspomnieć o działalności mistrza Nguyen Van Chieu, dzięki któremu reaktywowano działalność szkoły.
 4. W 1997 umiera mistrz Tran Huy Phuong.
 5. Ruch Vovinam Viet Vo Dao podobnie jak International VVD rozwija się dynamicznie na całym świecie.

Obecnie działa Wietnamska Federacja Vovinam Viet Vo Dao z siedzibą w Sajgonie (Thanh Pho Ho Chi Minh). Do najbardziej znanych szkoleniowców działających w Europie należą m.in. mistrzowie Nguyen Dao (6 dang), Nguyen Ngoc My (5 dang), Nguyen Tien Hoi (6 dang). Swoją działalność w IVVD od treningu Vovinam rozpoczynali mistrzowie, Do Long (Francja), Bao Lan (Włochy), Ngo Thanh Kiet (Kanada), Nguyen Van Viet, Nguyen Chin (obaj z Włoch ), Le Cao Trang (Francja) itd. Obecnie każdy z nich działa pod egidą mistrza Phan Hoang i rozwija VVD w swoich krajach, Wielu z nich jest dyrektorami technicznymi w krajowych federacjach VVD. Również Dyraktor Techniczny Viet Vo Dao na Polskę i Kraje Europy Środkowo - Wschodniej Ryszard Jóźwiak rozpoczynał swoją drogę w wietnamskich sztukach walki od treningu Vovinam.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. X zamknij