Staż Combat 56 Puck


Staż Combat 56 Puck

Zajęcia z Systemu Combat 56 poprowadził jego twórca Arkadiusz Kups oraz jego goście :
Paweł Zaremba – techniki nożem JKD
Płk Mirosław Kuświk – techniki kajdankowania – służba więzienna
Ryszard Gibczyński – obrona przed pałką Kem Vo Combat