Głównym celem nauki KTJ JJ jest nauka skutecznej i prostej samoobrony, dostosowanej zarówno dla ludzi silnych fizycznie jak i słabych i niezbyt sprawnych. Techniki w dużej mierze składają się z atemi - około 60 %, resztę stanowią rzuty, dźwignie, duszenia i techniki kobudo. Duży nacisk kładzie się na inwencję własną ćwiczącego poprzez opracowanie specjalnego zestawu ćwiczeń. W programie uwzględnia się perfekcyjną znajomość kilku technik obrony i ataku i poprzez odpowiednie kombinacje zastosowanie ich w realnym użyciu. Uczeń musi sam stworzyć dla siebie optymalny styl samoobrony, (odpowiedni dla jego psychofizycznych możliwości) przy wydatnej pomocy instruktora w pierwszej fazie nauki. Oczywiście im dalej uczeń poznaje system KTJ JJ tym techniki, stają się bardziej bogate i ciekawsze.

Ogólny podział technik :

GOHO - Techniki ataku KOBUDO Kempo Tai Jutsu JUHO - Techniki pasywne
Ashi waza - techniki kopnięć
Te waza - techniki ręczne
Kansetsu waza - techniki dzwigni
Shime waza - techniki duszeń
Nage waza - techniki rzutów
Ne waza - techniki walki
w parterze
Yawara - kijek 15 cm
Tambo - pałka od 50 do 60 cm
Jo - 130 cm. kij
Bo - dlugi kij
Tonfa - korba, paka policyjna
Nun chaku - cep
Tanto - nóż
Bokken - drewniany miecz
Dachi waza - pozycje
Shintai - poruszanie się
Uke waza - bloki
Kawashi waza - techniki uników
Kyusho - punkty witalne
Saika Tanden - ćwiczenia oddechowe
Ukemi waza - pady i przewroty
Fusegi kata - techniki obronne
kogeki chika - małe ataki
kogeki okii - groźne ataki
kogeki heiki - ataki bronią
Kata - forma pojedyńcza
Embu - forma podwójna

Kempo Tai Jutsu Jiu Jitsu ( Ju Shorin Ka Do ) w XXI wieku

1 - Obecny kształt Kempo Tai Jutsu

Nasza szkoła działa oficjalnie od roku 1992, chociaż początki sięgają roku 1974. Jej historia została opisana przez Zbyszka Porzezińskiego i uzupełniona w 2011 przez następną generacją instruktorów. W grudniu 1998 r. Rada Mistrzów ( minimum 3 dan i około 20 lat treningu) nakreśliła nową strukturę organizacyjną oraz zmodyfikowała w niewielkim stopniu dotychczasowy program szkoleniowy. Nowy, zmodyfikowany program, który jest przedstawiony w niniejszym podręczniku został opracowany w 2011 roku przez autora, Leszka Wojcieszaka oraz Rafała Burdzika.

2 - Symbolika Kempo Tai Jutsu Ju Shorin Ka Do

Symbolem Kempo Tai Jutsu jest tygrys ( Tora ) na tle taoistycznego znaku In / Yo (Yin Yang ). Tygrys oznacza siłę witalną, wolę walki. Symbol In / Yo odnosi się do rozwoju intelektualnego ćwiczącego. Relacja między tzw. pozytywem i negatywem odnosi się do równowagi pomiędzy rozwojem siły i umiejętności walki a rozwojem umysłowym kempoki. Jest to nawiązanie do credo mistrza Jigoro Kano, twórcy Judo - " doskonalenie samego siebie ". Nazwa Kempo pokazuje kierunek techniczny naszego systemu. Szkoła Kempo Jiu Jitsu (vide szkoła mistrza Jamesa M. Mitose - Kosho Ryu) w swoim programie szkoleniowym ( taktyce walki ) kieruje się zasadą, że najpierw (w większości przypadków) stosujemy naciski lub inne techniki atemi ,a później rzuty i dźwignie. Inaczej niż ma to miejsce w tradycyjnych szkołach Jiu Jitsu (Hakko Ryu, Daito Ryu czy Yoshin Ryu). Druga część nazwy Tai Jutsu podkreśla zastosowanie miękkich, łagodnych ruchów w postaci uników, przechwytów i bloków. Druga nazwa, którą stosujemy do naszej szkoły - Ju Shorin Ka Do jest nawiązaniem do tradycji modern i jego amerykańskiego nurtu. Podobnie jak w przypadku np. Ka Ju Ken Bo czy Ju Ka Do nazwa składa się z pierwszych liter systemów, które były składową naszej szkoły, i tak:
Ju - Jiu Jitsu
Shorin - Shorinji Kempo
Ka i Do - ogólnie odnoszą się do Ju Ka Do, szkoły mistrza Bruce Tegnera.

3 - Technika Kempo Tai Jutsu

Nasza szkoła jest konglomeratem kilku sztuk walki. Elementy poszczególnych systemów i różne koncepcje techniczne zostały zapożyczone m.in. z:
Shorinji Kempo - techniki atemi i bloki oraz ogólny podział technik
Ju Ka Do - techniki Yawary i Tambo, dźwignie oraz techniki samoobrony. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
Jiu Jitsu wg. systemu WJJKO - techniki walki z bronią - tonfa, nun chaku, kama, bo, jo, bokken. Techniki rzutów i dźwigni.
Ka Ju Ken Bo - ogólna koncepcja walki, metodyka treningu.

4 - Kem Vo Combat a Kempo Tai Jutsu

Dla potrzeb służb mundurowych został stworzony specjalny system walki wręcz Kem Vo Combat. Został on opracowany przez Ryszarda Jóźwiaka i Ryszarda Gibczyńskiego na bazie utylitarnych technik Viet Vo Dao i Kempo Jiu Jitsu. Program jest tak ułożony, że każda ze służb mundurowych może dopasować go do swoich potrzeb. Kem Vo Combat jest obecnie nauczane w kilku jednostkach wojskowych jak i komendach Policji przez naszych instruktorów, którzy są pracownikami etatowymi w Służbach Mundurowych. Program Kempo Tai Jutsu może być kontynuacją programu szkoleniowego KVC. Tak też jest nauczany w kilku naszych ośrodkach.

5 - Kempo a inne szkoły Jiu Jitsu

Obecnie na świecie działają ogólnie dwa kierunki Jiu Jitsu - kierunek tradycyjny m.in. Yoshin Ryu, Hakko Ryu, Daito Ryu oraz tzw. modern. Kierunek modern został zapoczątkowany w Europie przez mistrza Mikonosuke Kawaishi. W Stanach Zjednoczonych ten kierunek zapoczątkował mistrz James M. Mitose, co dało później całą gamę nowoczesnych szkół. Inny podział to podział na szkoły "miękkie i twarde";. Aby bardziej plastycznie przedstawić różnicę pomiędzy tymi dwoma kierunkami jako przykład możemy podać Aikido ( gdzie ruch jest wykonywany po kole), w którym główną zasadą jest wejście w ruch przeciwnika i zneutralizowanie jego ataku poprzez wykorzystanie jego siły. W kierunkach tzw. "twardych"; zatrzymanie ataku następuje poprzez blok, kontratak na punkt witalny i zakończenie obrony poprzez rzut lub dźwignię. Zaznaczyć należy, że w obu sposobach chodzi o maksymalne wykorzystanie siły przeciwnika do jego neutralizacji.

6 - Ogólna koncepcja i kanony KTJ

Głównym celem nauki KTJ jest nauka skutecznej samoobrony, dostosowanej zarówno dla ludzi silnych fizycznie jak i słabszych. Techniki w dużej mierze składają się z uderzeń (atemi) - około 60 %, resztę stanowią rzuty, dźwignie, duszenia i techniki z użyciem broni (kobudo).
Duży nacisk kładzie się na inwencję własną ćwiczącego poprzez opracowanie specjalnego zestawu ćwiczeń. W programie uwzględnia się perfekcyjną znajomość kilku technik obrony oraz ataku poprzez odpowiednie kombinacje i zastosowanie ich w realnym użyciu. Uczeń musi sam stworzyć dla siebie optymalny styl samoobrony, (odpowiedni dla jego psychofizycznych możliwości) przy wydatnej pomocy instruktora w pierwszej fazie nauki. Oczywiście im dalej uczeń poznaje system KTJ, tym techniki stają się bardziej bogate i ciekawsze.
Ogólna koncepcja szkoły charakteryzuje się :

 • prostotą i skutecznością technik, które są dopasowane do psychofizycznych możliwości Europejczyków,
 • wszechstronnością treningów i dostosowaniem ich do indywidualnych cech ćwiczących,
 • dbałością o psychikę ćwiczącego (pozbycie się lęku w czasie walki, motywacja do treningu, samodoskonalenia),
 • aspektem wychowawczym polegającym na umiejętności życia w grupie,
 • taktyką walki, umiejętnością przewidywania zagrożenia oraz jego zapobieganiu nie tylko w aspekcie fizycznym.
 • 7 - Kempo Tai Jutsu a sport

  Nasz system nie jest w zasadzie opracowany pod kątem typowej sportowej rywalizacji, vide przepisy Judo czy sportowe Jiu Jitsu. Niemniej dużą rolę odgrywa trening wolnej walki (Jiu Kumite), która przeprowadzana jest w kilku formułach m.in. sparing zapaśniczy (w gi i bez gi - tachi i ne waza), sparing podobny do kickbokserskiego z użyciem rąk i nóg, sparing mieszany, walki zadaniowe. Obecnie dzięki turniejom MMA nasi zawodnicy mogą sprawdzić swoje umiejętności w takiej formule, gdzie stosuje się większość technik nauczanych na treningu. W KTJ taki rodzaj rywalizacji nosi nazwę Jitsu Te.

  System stopni

  System stopni jest oparty na tradycyjnym podziale kierunków Kempo, 10 stopni Kyu i 5 stopni dan . Stopnie mistrzowskie są powyżej stopnia 3 dan ( minimum 15 lat ). Pierwszy czarny pas jest stopniem instruktorskim, a nie mistrzowskim. Stopień czarny pas ( dan ) można stracić w przypadku nie respektowania regulaminu szkoły lub obniżenia poziomu technicznego jak i złamania etyki instruktora.

  Czasookresy zdawania na stopnie uczniowskie Kyu

  stopień kolor pasa okres treningowy czas pomiędzy
  egzaminami
  10 kyu biały 3 miesiące 6 miesięcy
  9 kyu żółty 9 miesięcy 6 miesięcy
  8 kyu pomarańczowy 1 rok i 3 miesiące 9 miesięcy
  7 kyu zielony 2 lata 6 miesięcy
  6 kyu jasny niebieski I
  ( z jedną białą
  wypustką )
  2 lata i 9 miesięcy 6 miesięcy
  5 kyu jasny niebieski II
  ( z dwoma białymi
  wypustkami )
  3 lata i 3 miesiące 6 miesięcy
  4 kyu ciemny niebieski 3 lata i 9 miesiące 9 miesięcy
  3 kyu brązowy I
  ( z jedną białą
  wypustką )
  4 lata i 6 miesięcy 1 rok
  2 kyu brązowy II
  ( z dwoma białymi
  wypustkami )
  5 lat i 6 miesięcy 6 miesięcy
  1 kyu brązowy III
  ( z trzema białymi
  wypustkami )
  6 lat 1 rok

  Czasookresy na stopnie zawansowania Dan

  stopień kolor pasa okres treningowy czas pomiędzy
  egzaminami
  1 Dan czarny 7 lat 1 rok
  2 Dan czarny 8 lat 2 lata
  3 Dan biało-niebieski 10 lat 3 lata
  4 Dan biało-czarny 13 lat 4 lata
  5 Dan biało-czerwony 17 lat 5 lat
  Poniższy system stopni został oparty na systemie stopni w hawajskich szkołach Kempo i ich nowych odmianach / Jukado, Kajukenbo itp./

  Podział w kategorii Dan ( instruktorskiej, trenerskiej i mistrzowskiej )

  1 Dan
  sensei
  instruktor
  2 Dan
  sensei
  trener
  3 Dan
  shihan dai
  młodszy mistrz
  4 Dan
  shihan
  mistrz
  5 Dan
  shihan
  mistrz senior
  Kancho - szef szkoły
  Szef szkoły, Kancho jest poza skalą stopni. Wyższe stopnie szkoleniowe może uzyskiwać tylko poprzez organizacje międzynarodowe, do których należy szkoła Kempo Tai Jutsu. Stopnie dan uzyskane w międzynarodowych organizacjach nie są stopniami szkoleniowymi KTJ a jedynie stopniami danej organizacji.

  Strój do ćwiczeń :

  Kempoka - czarne kimono + obi
  Sempai - czarne keigogi, ciemnoczerwony zubon + obi
  Sensei - czarne keigogi, ciemnoczerwony zubon z czarnym lampasem
  Wszyscy ćwiczący z lewej strony, na wysokości serca noszą emblemat Kempo Tai Jutsu

  Szkolenie trenerów

  Wszyscy nasi trenerzy, którzy nauczają KTJ w naszych klubach posiadają uprawnienia / licencje / wydane przez, instytucję upoważnione przez Ministerstwo Sportu do organizowania kursów instruktorskich.
  Aby zdobyć uprawnienia instruktorskie wymagane jest m.in ;- ukończenie 20 lat,- posiadanie 1 kyu / minimum /, trening Jiu Jitsu - 5 lat,- zgoda trenera klubowego lub Rady Mistrzów KTJ, niekaralność- minimum średnie wykształcenie.

  Nasza kadra

  Nasza kadra to połączenie doświadczenia, doskonałej technik i wszechstronności naszych instruktorów. Wśród nas są ludzie różnej profesji, złączeni jak jedna wielka rodzina tym samym hobby. Nauczamy nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach. Prowadzimy stałe zespoły ćwiczebne, ale organizujemy również kursy dla służb mundurowych, taksówkarzy, listonoszy itp. Jest to możliwe dzięki temu, że nasza kadra ma możliwość trenowania z najlepszymi mistrzami sztuki walki i walki wręcz na świecie.
  Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. X zamknij